Administrative Assistant/ Administratorės asistentas (-ė) - praktika su galimybe įsidarbinti (ACTIVE)


 EN 

Integrated Optics is looking for an Administrative Assistant.

This is an internship in a high-tech company (1-2 months) with the possibility of employment.


    

 LT 

Integrated Optics ieško  Administratorės asistento (-ės).

Praktika aukštųjų technologijų įmonėje (1-2 mėn.) su galimybe įsidarbinti.

MAIN FUNCTIONS

 • Assistance to the administrator or taking over more independent tasks.
 • Search and coordination of service providers.
 • Ordering office and similar supplies.
 • Organization of events, assistance to initiative groups.
 • Periodic updating of data in the ERP (enterprise resource planning) system.
 • Systematization of various information as needed.


  A SUCCESSFUL CANDIDATE

  • Motivation and good absorption of new information.
  • Attention to detail.
  • Ability to plan and organize.
  • Comprehension of English, especially reading (from B2 level).
  • We only accept non-smokers for this position.


  WHAT WE OFFER

  • An interesting work and a variety of activities.
  • Situational training with a mentor.
  • Flexible schedule (can be combined between 20-40 hours per week).
  • Cozy atmosphere in a motivated and positive team with caring leaders.
  • Company events, excursions, snacks and recreation areas.
  • Opportunity to get a job after an internship.
  • Good workplace location (Kalvariju str. 125B).  PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

  • Pagalba administratorei ir savarankiškiau atliekamų užduočių perėmimas.
  • Tiekėjų paieška bei derinimai (daugiausiai paslaugų).
  • Biuro reikmenų užsakymai.
  • Renginių organizavimas ir pagalba iniciatyvinėms grupėms.
  • Duomenų naujinimas įmonės išteklių planavimo (ERP) sistemoje ir serveryje.
  • Įvairios informacijos sisteminimas pagal poreikį.

   TINKAMAS KANDIDATAS

   • Motyvacija ir geras naujos informacijos įsisavinimas.
   • Atidumas smulkmenoms.
   • Gebėjimas planuoti ir organizuotumas.
   • Anglų kalbos supratimas, ypač rašytinės (nuo B2 lygio).
   • Nuolatinių žalingų įpročių neturėjimas.
   • Žinios ar patirtis naudojant vaizdų redagavimo priemones būtų privalumas.

   MES SIŪLOME

   • Įdomų darbą ir veiklų įvairovę.
   • Situacinį mokymą su mentoriumi.
   • Lankstų tvarkaraštį (galima įvairiai derinti laiką renkantis tarp 20-40 val. per savaitę).
   • Jaukią atmosferą motyvuotame ir pozityviame kolektyve su rūpestingais vadovais.
   • Įmonės renginius, išvykas, užkandžius ir poilsio zonas viduje bei lauke.
   • Galimybę įsidarbinti po praktikos (1-2 mėn.) atlikimo.
   • Patogiai pasiekiamą darbo vietą (Kalvarijų g. 125B).


   ATLYGINIMAS
   950-1400 Eur (prieš mokesčius) po praktikos

   CV SIŲSTI: jobs@integratedoptics.com


   DAUGIAU DARBO PASIŪLYMŲ:
   https://integratedoptics.com/jobs

   Apply Now