Laser Laboratory Assistant/ Lazerių laboratorijos asistentas (-ė) su praktikos galimybe


 EN 

Integrated Optics is looking for a Laser Laboratory Assistant.

We open the world of lasers - in which Lithuania has a strong global position - to anyone who wants to work in this field. Each new employee is trained in the in-depth training of laser manufacturing.    

 LT 

Integrated Optics ieško Lazerių laboratorijos asistento (-ės).

Mes atveriame lazerių pasaulį – kuriame Lietuva turi stiprią poziciją pasauliniu mastu – visiems norintiems dirbti šioje srityje. Kiekvienas naujas darbuotojas yra mokomas lazerio gamybos ypatumų išsamių mokymų metu.


MAIN FUNCTIONS

 • Learn to perform laser manufacturing processes;
 • Perform laser manufacturing preparation processes; 
 • Assisting laser operators professionals;
 • Preparation and quality inspection of optical components;
 • Documentation of ongoing operations in the enterprise resource planning system (ERP);


  A SUCCESSFUL CANDIDATE

  • Good motor skills. Even if you are not sure if they are good, we will give you a try during the job interview;
  • Desire to learn;
  • Precision and tidiness;
  • Applicant must be a non-smoker (exhaled resins harm some components).  WHAT WE OFFER

  • We look at the work schedule flexibly. Having a schedule with a mentor, you have the freedom to manage your time.
  • We support the professional growth of each employee.
  • We enable employees to get involved in the growth of the company, give space to implement ideas, contribute to the development and improvement of the smallest lasers in the world.
  • Social benefits package - we take care of health insurance against accidents all over the world, indoors and outdoors.
  • After one year, the employee is included in the company's salary motivation system.
  • We are a young team - we communicate freely, we organize celebrations, we often find fruit and buns in the kitchen.
  • Personal accident insurance.
  • Good workplace location (Kalvariju str. 125B).
  • The opportunity of an internship.  PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

  • Mokysies atlikti lazerių gamybos procesus;
  • Atliksi lazerių gamybos paruošiamuosius procesus;
  • Asistuosi lazerių gamybos profesionalams;
  • Tvirtinsi optinius komponentus ir užtikrinsi jų kokybę;
  • Fiksuosi atliekamas operacijas įmonės išteklių planavimo sistemoje (ERP).


   TINKAMAS KANDIDATAS

   • Patirtis lazerių srityje nėra būtina – kiekvieno gamybos etapo moko mentoriai;
   • Gerų motorikos įgūdžių. Net jeigu nesi tikras (-a), ar jie geri, darbo pokalbio metu duosime pabandyti dirbti su įranga;
   • Svarbiausias sėkmingo įsitraukimo faktorius – noras mokytis lazerių gamybos ypatumų;
   • Viena iš lazerio detalių yra 0,125 mm dydžio, tad preciziškumas ir tvarkingumas yra būtini darbo komponentai;
   • Priimame tik nerūkančius, iškvepiama derva kenkia komponentams.

   MES SIŪLOME

   • Į darbo grafiką žiūrime lanksčiai. Suderinęs tvarkaraštį su mentoriumi, turi laisvę valdyti savo laiką.
   • Palaikome kiekvieno darbuotojo profesinį augimą. Motyvuoti, efektyviai besimokantys ir dirbantys darbuotojai turi atviras karjeros galimybes.
   • Įgaliname darbuotojus įsitraukti į įmonės augimą, duodame erdvę įgyvendinti idėjas, prisidėti prie mažiausių lazerių pasaulyje kūrimo ir tobulinimo.
   • Mūsų gamybos ir biuro patalpos yra įsikūrusios patogioje vietoje – centras ar Saulėtekis yra pasiekiami per 20 min.
   • Socialinių privalumų paketas – pasirūpiname sveikatos draudimu nuo nelaimingų atsitikimų visame pasaulyje,  viduje bei lauke.
   • Po vienerių metų darbo darbuotojas įtraukiamas į įmonės atlyginimų motyvacinę sistemą.
   • Esame jaunas kolektyvas – bendraujame laisvai.
   • Galimybė atlikti ir užskaityti studijų praktiką dirbant.


   ATLYGINIMAS
   1030-1570 Eur (prieš mokesčius)

   CV SIŲSTI: jobs@integratedoptics.com

   Apply Now