Laser Primary Assembly Technician/ Lazerių pirminio surinkimo technikas (-ė)


 EN 

Integrated Optics is looking for Laser Primary Assembly Technician.

Your responsibility would be primary processing and assembling of lasers - the fixation of the necessary parts in the laser corps according to the schemes, using various tools and devices.
 LT 
Integrated Optics ieško Lazerių pirminio surinkimo techniko (-ės).


Jums būtų patikėtas pirminis lazerių paruošimas ir surinkimas – reikiamų dalių įtvirtinimas lazerio korpuse pagal brėžinius, naudojantis įvairiais įrankiais bei prietaisais.

MAIN FUNCTIONS

 • Primary processing and assembling of lasers:
  - coating of lasers with the required materials;
  - assembly and fixing of components according to schemes (without optics).
 • Documentation of ongoing operations in the enterprise resource planning system (ERP).
 • Achieving common goals with colleagues from relevant departments.


  A SUCCESSFUL CANDIDATE


  • High motivation and desire to learn.
  • Precision and attention to details.
  • Adherence to health and safety regulations.
  • Compliance with health and safety rules.
  • Ability to read simple schemes.
  • Quick understanding of technical subjects (knowledge of electronics, mechanics or physics or experience in production would be an advantage).
  • Applicant must be a non-smoker (exhaled resins harm some components).


  WHAT WE OFFER


  • Mentoring based training system.
  • Flexible work schedule after training.
  • Highly motivated work environment.
  • Career opportunities.
  • Performance-related pay salary system.
  • Company events, excursions, snacks and recreation areas.
  • Personal accident insurance (valid worldwide) and the opportunity to join a voluntary health insurance program.
  • Good workplace location (Kalvarijų str.125B).


  PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

  • Pirminis lazerių paruošimas ir surinkimas:
   - korpusų aikštelių padengimas reikiamomis medžiagomis;
   - komponentų komplektavimas ir įtvirtinimas pagal brėžinius (be optikos).
  • Vykdomų operacijų dokumentavimas įmonės išteklių planavimo sistemoje (ERP).
  • Bendrų tikslų siekimas su kolegomis iš reikiamų skyrių.


   TINKAMAS KANDIDATAS


   • Aukšta motyvacija ir noras mokytis.
   • Kruopštumas ir atidumas detalėms.
   • Atsakingas požiūris į darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių laikymąsi atliekant visus darbus.
   • Gebėjimas suprasti nesudėtingus brėžinius.
   • Greitas techninių dalykų įsisavinimas (žinios elektronikos, mechanikos ar fizikos srityse arba patirtis gamyboje būtų privalumas).
   • Į šią poziciją priimame tik nerūkančius (iškvepiamos dervos kenkia kai kuriems komponentams).

    MES SIŪLOME


    • Nuoseklius mokymus su mentoriumi.
    • Lankstų darbo grafiką po pagrindinių mokymų.
    • Jaukią atmosferą dirbant motyvuotame ir pozityviame kolektyve su rūpestingais vadovais.
    • Realias karjeros galimybes.
    • Laipsniškai augančio darbo užmokesčio ir motyvacinių priedų sistemą (įmonė dalijasi savo pelnu).
    • Įmonės renginius, išvykas, užkandžius ir poilsio zonas.
    • Draudimą nuo nelaimingų atsitikimų (galiojantį visame pasaulyje) ir galimybę prisijungti prie savanoriško sveikatos draudimo programos.
    • Patogiai pasiekiamą darbo vietą (Kalvarijų g. 125B).


    ATLYGINIMAS
    1030-1450 Eur (prieš mokesčius) priklausomai nuo įgūdžių.

    CV SIŲSTI: jobs@integratedoptics.com (ar info@integratedoptics.com)


    Apply Now