Tech communication-Marketing Intern/ Techninės komunikacijos-rinkodaros praktika (ACTIVE)

Effective immediately Integrated Optics is looking for a technical communicator and marketing enthusiast. We are offering a real-world, thought-provoking internship in the field of technology marketing to undergraduate and graduate-level students.

A successful candidate has a good understanding of how to communicate technology to business customers and scientists. Not only is he/she tech-savvy, but also skilled in graphics design, video shooting and editing.

Aside from helping you understand our company‘s main activities and learn about the photonics industry in general, this internship will also enhance your academic knowledge with relevant work assignments that help you to prepare for your future career.


MAIN RESPONSIBILITIES

 • Generate ideas for communication campaigns.
 • Prepare drafts or even final pieces of text, video, and graphics that communicate about our products.
 • Create and mange a video blog.
 • Do some social networking.
 • Plan and prepare for exhibitions (including representing the company in exhibitions worldwide).
 • Technical tasks related to the company’s website administration.

REQUIREMENTS

 • Creativity and technical thinking.
 • Intrinsic motivation and desire to learn.
 • Ability to establish priorities, work independently, and proceed with objectives with minimal supervision.
 • Strong sense of responsibility.
 • Attention to detail.
 • Good command of English (both verbal and written).
 • Strong computer skills, especially graphic design/video editing software.

WE OFFER

 • Opportunity to gain practical experience in the high-tech company.
 • Mentoring based training system.
 • Motivating work environment.
 • Full-time job opportunity in the case of successful performance.
 • Convenient location (Kalvarijų str.) and the possibility to work part-time from home.

Integrated Optics ieško techninės komunikacijos ir marketingo entuziasto. Mes siūlome intensyvią stažuotę su labai geromis saviraiškos ir tolimesnės karjeros galimybėmis. Stažuotė susijusi su specifiniu technologijų marketingu ir skirta paskutinių kursų studentams ar ką tik baigusiems studijas.

Sėkmingas kandidatas gerai supranta, kaip komunikuoti apie tehnologijas verslo klientams ir mokslininkams. Jis/ ji turėtų ne tik išmanyti modernias technologijas, bet ir turėti grafinio dizaino, vaizdo įrašų filmavimo ir montavimo įgūdžių.

Pas mus ne tik suprasite kuo užsiima mūsų įmonė bei sužinosite daugiau apie fotonikos pramonę, tačiau taip pat ši stažuotė pagilins Jūsų atsineštas žinias bei parengs Jus tolimesnei karjerai. Jei gerai seksis, karjerą bus galima tęsti ir Integrated Optics.


ATSAKOMYBĖS

 • Kurti komunikacijos kampanijų idėjas.
 • Parengti tekstų, vaizdo medžiagos ar grafikos juodraščius arba galutines publikacijas, kuriomis komunikuojama apie produktus ir jų taikymą.
 • Kurti ir prižiūrėti vaizdo dienoraštį (video blogą/ vlogą).
 • Prižiūrėti socialinius tinklus.
 • Planuoti ir rengtis parodoms (galimai dalyvaujant kartu su komanda parodose užsienyje).
 • Įmonės svetainės administravimas.

REIKALAVIMAI

 • Kūrybiškumas ir techninis mąstymas.
 • Vidinė motyvacija ir noras mokytis.
 • Gebėjimas nustatyti prioritetus, dirbti savarankiškai ir siekti tikslų be intensyvios priežiūros.
 • Stiprus atsakomybės jausmas.
 • Dėmesys detalėms.
 • Puiki anglų kalba (žodžiu ir raštu).
 • Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, įskaitant grafikos dizaino ir/ ar vaizdo įrašų montavimo programas.

MES SIŪLOME

 • Galimybę gauti praktinės patirties aukštųjų technologijų bendrovėje.
 • Mentorystės pagrindais paremtą mokymų sistemą.
 • Motyvuojančią darbo aplinką.
 • Galimybę įsidarbinti, esant geriems pasiekimams.
 • Patogiai pasiekiamą darbo vietą (Kalvarijų g.) su galimybe dalinai dirbti iš namų.

  CV SIŲSTI: jobs@integratedoptics.com (ar info@integratedoptics.com)

  DAUGIAU DARBO PASIŪLYMŲ:
  https://integratedoptics.com/jobs


Apply Now